Yazar: cemakyazi

Yazar: cemakyazi

Kanuni Sultan Süleyman işçi avukatı
25 Nisan 2022 Ceza Hukuku cemakyazi

İyi bir işçi avukatı nasıl olmalıdır? İŞÇİNİN DURUMUNU ANLAMALIDIR İyi bir işçi avukatı öncelikle işçinin durumunu anlayabilmelidir. İşçinin durumunu iş hukuku kapsamında yorumlayarak hak ve alacaklarını tespit edebilmelidir. İSPAT ARAÇLARINI BİLMELİDİR İşçinin hangi haklarının, hangi ispat araçlarıyla mahkeme nezdinde bir hakka dönüşeceğini iyi bilmelidir. Aksi halde işçilik alacaklarına ilişkin hak iddiaları temelsiz kalacak ve bir

Detaylar
Bakırköy işçi avukatı
25 Nisan 2022 Ceza Hukuku cemakyazi

İyi bir işçi avukatı nasıl olmalıdır? İŞÇİNİN DURUMUNU ANLAMALIDIR İyi bir işçi avukatı öncelikle işçinin durumunu anlayabilmelidir. İşçinin durumunu iş hukuku kapsamında yorumlayarak hak ve alacaklarını tespit edebilmelidir. İSPAT ARAÇLARINI BİLMELİDİR İşçinin hangi haklarının, hangi ispat araçlarıyla mahkeme nezdinde bir hakka dönüşeceğini iyi bilmelidir. Aksi halde işçilik alacaklarına ilişkin hak iddiaları temelsiz kalacak ve bir

Detaylar
Arnavutköy işçi avukatı
25 Nisan 2022 Ceza Hukuku cemakyazi

İyi bir işçi avukatı nasıl olmalıdır? İŞÇİNİN DURUMUNU ANLAMALIDIR İyi bir işçi avukatı öncelikle işçinin durumunu anlayabilmelidir. İşçinin durumunu iş hukuku kapsamında yorumlayarak hak ve alacaklarını tespit edebilmelidir. İSPAT ARAÇLARINI BİLMELİDİR İşçinin hangi haklarının, hangi ispat araçlarıyla mahkeme nezdinde bir hakka dönüşeceğini iyi bilmelidir. Aksi halde işçilik alacaklarına ilişkin hak iddiaları temelsiz kalacak ve bir

Detaylar
İstoç işçi avukatı
25 Nisan 2022 Ceza Hukuku cemakyazi

İyi bir işçi avukatı nasıl olmalıdır? İŞÇİNİN DURUMUNU ANLAMALIDIR İyi bir işçi avukatı öncelikle işçinin durumunu anlayabilmelidir. İşçinin durumunu iş hukuku kapsamında yorumlayarak hak ve alacaklarını tespit edebilmelidir. İSPAT ARAÇLARINI BİLMELİDİR İşçinin hangi haklarının, hangi ispat araçlarıyla mahkeme nezdinde bir hakka dönüşeceğini iyi bilmelidir. Aksi halde işçilik alacaklarına ilişkin hak iddiaları temelsiz kalacak ve bir

Detaylar
İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
16 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İş Kazasının Tespiti Davası Nedir? Kimler tarafından, hangi durumlarda açılabilir? İş Kazası nedir? Hangi olaylar iş kazası sayılır? 5510 sayılı yasanın 13. Maddesi; “İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve

Detaylar
İŞ KAZASINA DAYALI MADDİ – MANEVİ TAZMİNATI DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
16 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

İŞ KAZASINA DAYALI MADDİ – MANEVİ TAZMİNATI DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İş Kazasına Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir? Kimler tarafından, hangi durumlarda açılabilir? İş Kazası nedir? Hangi olaylar iş kazası sayılır? 5510 sayılı yasanın 13. Maddesi; “İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından

Detaylar
SGK KURUM İŞLEMİNİN – ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
9 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

SGK KURUM İŞLEMİNİN – ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatı, geçmiş dönemlerden beri birçok kez değişikliğe uğramış, geçmişte uygulanan kanunlar sıkça yürürlükten kaldırılarak yeni kanunlar ihdas edilmiştir. Bu nedenle sosyal güvenlik mevzuatı dağınık ve karışık bir vaziyettedir. Sosyal güvenlik mevzuatıyla getirilen yükümlülüklerin tespiti güç ve uzmanlık

Detaylar
İŞE İADE DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
9 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

İŞE İADE DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İşe İade Davası Nedir? Kimler tarafından, hangi durumlarda açılabilir? İşe İade Davasının Hukuki Niteliği İşe İade davası, iş akdinin haklı neden olmaksızın iş veren tarafından feshedilmesi durumunda, işçinin işvereni aleyhine feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesi talebiyle açılan, dava sonucunda verilecek hükümle işe iadenin sonuçlarına

Detaylar
İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
9 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İşçilik Alacağı Davası Nedir? Kimler tarafından, hangi durumlarda açılabilir? İşçilik Alacağı Davasının Hukuki Niteliği Hizmet sözleşmesi; temel olarak işçinin işverenine karşı iş görme edimini, işverenin ise karşılığında ücret ödeme edimini üstlendiği özel bir sözleşmedir. İşçilik alacağı davası, İşçi – İşveren ilişkisinden, kısaca hizmet akdinden kaynaklı

Detaylar
HİZMET TESPİTİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
7 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

HİZMET TESPİTİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Hizmet Tespiti Davası Nedir? Kimler tarafından, hangi durumlarda açılabilir? Hizmet Tespiti Davasının Hukuki Niteliği Hizmet Tespiti Davası, bir işveren nezdinde sosyal sigorta kanunları çerçevesinde çalışan işçinin sigorta primlerinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda işçi tarafından işveren aleyhine açılan, sigortalı çalışmaların tespiti ve eksik

Detaylar
WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by