Yazar: cemakyazi

Yazar: cemakyazi

SİTE YÖNETİM ŞİRKETİNİN TARAF EHLİYETİ VAR MIDIR?
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Bu sorunun cevabını verebilmek için profesyonel site yönetim şirketinin yönetime ilişkin hangi usulle çalıştığının incelenmesi gerekir. Profesyonel site yönetim şirketi “yönetici” olarak atanmış olabileceği gibi, yönetim tarafından sözleşme ile hizmet alınan bir yapı şeklinde de olabilmektedir. YÖNETİM ŞİRKETİNDEN SÖZLEŞME İLE HİZMET ALINMASI Sözleşme kapsamında işleri yerine getiren yönetim şirketi bir nevi sorumlu müdürdür. Yasada yöneticiye

Detaylar
APARTMAN YÖNETİCİSİ, SİTE YÖNETİCİSİ DAVADA TARAF EHLİYETİNE SAHİP MİDİR? APARTMAN YÖNETİCİSİNE, SİTE YÖNETİCİSİNE DAVA AÇILABİLİR Mİ?
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklarda dava ehliyeti “kat maliklerine” aittir. Ancak kat malikleri kurulu, ada kat malikleri kurulu, blok temsilcileri kurulu, toplu yapı temsilciler kurulu, toplu yapı kat malikleri kurulu bir tüzel kişiliğe sahip değildir. Dolayısıyla yönetim kurulu ya da yöneticiler tüzel kişiliğin temsilcisi değildirler. Yönetim kurulu, apartman yöneticileri, site yöneticileri yine

Detaylar
APARTMAN YÖNETİCİSİ, SİTE YÖNETİCİSİ KAT MALİKİ OLMAK ZORUNDA MIDIR?
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

KMK 34.m’de açıkça belirtildiği üzere, kat malikleri kurulu tasarrufunda olarak anagayrimenkulün yönetimi kat maliklerinin arasından seçilebilecek bir kişiye verilebileceği gibi, dışarıdan seçilecek bir kişiye ya da bir site yönetim şirketine de verilebilir. AKSİ YÖNETİM PLANINDA KARARLAŞTIRILMAMIŞ OLMALIDIR. Ancak yönetimin dışarıdan bir kişiye ya da site yönetim şirketine verilebilmesi için yönetim planında aksinin kararlaştırılmamış olması gerekmektedir.

Detaylar
Tazminat ödemeden nasıl işten çıkarabilirim?
17 Ekim 2021 Arabuluculuk,Bireysel Başvuru,Borçlar Hukuku,Ceza Hukuku,Gayrimenkul Hukuku,GAZETE YAZILARI,Hukuk Muhakemeleri Kanunu,İcra Hukuku,İdare Hukuku,İş Hukuku,Medeni Hukuk,Şirketler Hukuku,Tazminat Hukuku,Ticaret Hukuku,Vergi ve İdare Hukuku cemakyazi

İşverenlerce en çok sorulan sorulardan birisi “tazminat ödemeden işçimi nasıl işten çıkarabilirim?” sorusudur. Kanunlarımız işçilik alacaklarını birçok farklı başlık altında bölümlendirmiş, işçilere geniş haklar vermiştir. Burada asıl sorulması gereken sorunun “Çalışanıma ödeme yapsam da tekrar dava açılır mı?” şeklinde olması daha doğru olacaktır. Arabuluculuk anlaşmaları neticesinde anlaşılan konular üzerinde tekrar dava açılamaz. Dolayısıyla çalışanınızla işçilik

Detaylar
Çalışanımı nasıl işten çıkarabilirim.
17 Ekim 2021 Arabuluculuk,Bireysel Başvuru,Borçlar Hukuku,Ceza Hukuku,Gayrimenkul Hukuku,Hukuk Muhakemeleri Kanunu,İcra Hukuku,İdare Hukuku,İş Hukuku,Medeni Hukuk,Şirketler Hukuku,Tazminat Hukuku,Ticaret Hukuku,Vergi ve İdare Hukuku cemakyazi

Çalışanınızı işten çıkarırken aklınızda hep “acaba dava açacak mı?” sorusu yer alcaktır. Arabuluculuk neticesinde işçilik alacakları üzerinde anlaşma sağlanması halinde tekrar dava açılamaz. Ancak arabuluculuk haricinde işçilik alacaklarına ilişkin yaptığınız ödemeler olsa bile dava açılması olanaklıdır. Yaptığınız ödemelerin yetersiz olduğu iddiasıyla bir iş davası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da fazla mesai yapıldığı, ulusal bayram

Detaylar
Küçükçekmece arabulucu
17 Ekim 2021 Arabuluculuk,Bireysel Başvuru,Borçlar Hukuku,Ceza Hukuku,Gayrimenkul Hukuku,Hukuk Muhakemeleri Kanunu,İcra Hukuku,İdare Hukuku,İş Hukuku,Medeni Hukuk,Şirketler Hukuku,Tazminat Hukuku,Ticaret Hukuku,Vergi ve İdare Hukuku cemakyazi

Arabulucu Av. Cem Akyazı 2019 yılından beri T.C. Adalet Bakanlığı arabulucular siciline kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır. İş hukukunda ve ticari uyuşmazlıklarda uzmanlık sertifikalarına sahiptir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk, mahkemelerin öngöremediğimiz sonuçlarından tarafları korur, hızlı bir çözüm sunar. Arabuluculuk mahkemelere göre çok daha az maliyeti olan bir çözüm yoludur. Arabuluculuk neticesinde anlaşılan konularda bir

Detaylar
Halkalı arabulucu avukat
17 Ekim 2021 Arabuluculuk,Bireysel Başvuru,Borçlar Hukuku,Ceza Hukuku,Gayrimenkul Hukuku,Hukuk Muhakemeleri Kanunu,İcra Hukuku,İdare Hukuku,İş Hukuku,Medeni Hukuk,Şirketler Hukuku,Tazminat Hukuku,Ticaret Hukuku cemakyazi

Av. Cem AKYAZI 2019 yılından beri arabuluculuk yapmaktadır. T.C. Adalet Bakanlığı arabulucular siciline kayıtlıdır. Arabulucu Av. Cem Akyazı iş hukukunda ve ticari uyuşmazlıklarda uzmanlık sertifikalarına sahiptir. Bilindiği üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yolları son yıllarda tarafların menfaatlerini ön plana çıkarır. Mahkemelerin çoğu zaman sonucunu net olarak tahmin edemediğimiz sonuçlarından tarafları korur. Hızlı bir çözüm yolu olan

Detaylar
Atakent icra avukatı
17 Ekim 2021 Arabuluculuk,Bireysel Başvuru,Borçlar Hukuku,Ceza Hukuku,Gayrimenkul Hukuku,Hukuk Muhakemeleri Kanunu,İcra Hukuku,İdare Hukuku,İş Hukuku,Medeni Hukuk,Şirketler Hukuku,Tazminat Hukuku,Ticaret Hukuku,Vergi ve İdare Hukuku cemakyazi

İcra hukuku takip hukuku olarak da adlandırılmaktadır. Alacakların kanun yolu ile alınması borçlunun maddi durumunun tahsilata uygun olmaması nedeniyle başarılı sonuçlanmayabilir. Ancak borçlunun maddi durumunda bir düzelme olmasıyla tahsilat mümkün olabilmektedir. Sadece icra dosyalarımızla ilgilenen icra katiplerimiz alacağın tahsili için çalışmakta, dosyalardaki tahsilat oranını arttırmaktadır. Alacaklarınızın kanun yolu ile tahsil edilmesi ve detaylı bilgi için

Detaylar
Küçükçekmece icra avukatı
17 Ekim 2021 Arabuluculuk,Bireysel Başvuru,Borçlar Hukuku,Ceza Hukuku,Gayrimenkul Hukuku,Hukuk Muhakemeleri Kanunu,İcra Hukuku,İdare Hukuku,İş Hukuku,Medeni Hukuk,Şirketler Hukuku,Tazminat Hukuku,Ticaret Hukuku,Vergi ve İdare Hukuku cemakyazi

Küçükçekmece’de icra avukatı arıyorsanız doğru yerdesiniz. İcra hukuku takip hukuku olarak da anılmaktadır. Ödenmeyen borçların kanun yoluyla tahsil edilmesi yoğun bir takip gerektirir. Bu alanda tecrübeli bürolarla çalışılması gerekir. İcra hukuku çalışma alanlarımızın en başında gelmektedir. Çalıştığımız kurumlarla alacakların tahsili için ilk aşamadan son aşamaya kadar senkronize halde, bilgi paylaşımlarında bulunarak süreci yönetiyoruz. Sadece alanında

Detaylar
Ruhsatsız silah yakalattım, ruhsat alabilir miyim?
17 Ekim 2021 Ceza Hukuku cemakyazi

Ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak bilindiği üzere suçtur. Kolluk güçlerince tespit edilen ruhsatsız silahlar bilindiği üzere müsadere edilerek adli emanete alınır. Bu silahı tekrar geri almanız mümkün olmayacaktır. Ancak ruhsatsız silah yakalatan kişiler sonrasında başka silah için ruhsat alabilmektedirler. Ateşli silahlarla işlenen suçlardan dolayı ceza alanların sonrasında silah ruhsatı alamayacağına dair düzenleme olsa da, belirli

Detaylar
WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by