BOŞANMA DAVASI

BOŞANMA DAVASI
Boşanma davası çekişmeli ve çekişmesiz olarak ele alınır.

Evliliği sona erdiren haller Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup boşanma, evliliği sona erdiren durumlardan biridir. Boşanma hükümleri Türk Medeni Kanunu’nun 161-184 maddelerinde düzenlenmektetir. Yasaya göre boşanma sadece dava yolu ile yani, hakimin kararı ile mümkündür. Mahkemenin nihai kararı aleyhine olan tarafın, bu karara karşı istinaf hakkı bulunmaktadır. Boşanma davasında mahkeme Anayasanın 141/3. maddesi ve HMK’nın 297.maddesinin /3. bendine göre kararlarında iki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebi açıkça belirtmek zorundadır.

Davanızı uzman boşanma avukatı ile takip etmeniz tüm bu yükümlülükleri ve yasal mevzuatı onun omuzlarına vermeniz ve dolayısıyla yükünüzün hafiflemesi, içinizin rahat bir şekilde boşanma süreci geçirmenizi sağlayacak, size hem zaman anlamında hem maddi anlamda, hem de psikolojik anlamda kazanımlar sağlayacaktır.

Boşanmak isteyen eşler, boşanma davası açmadan önce mutlaka bilgi edinmek ister. Boşanma davası açmak isteyen eşler, bu bilgileri bazen bir avukata sorarak bazen de internet üzerinde araştırma yaparak edinirler. Eşler aynı zamanda boşanırken avukat tutup tutmamak arasında ikilemde kalmaktadır.

“Boşanma davasında avukat önemli midir?” sorusuna ise kısaca, boşanma davasında eşler tarafından akla ilk gelen ve sıkça sorulan sorularla cevap verilebilir. 

1. Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Boşanmak isteyen eşlerin birlikte yaşadıkları ya da yaşamaya devam ettikleri son adreslerinin bağlı bulunduğu adliyedeki Aile Mahkemesinde açılır. Ancak adresinizin bağlı olduğu adliyede bir aile mahkemesi yoksa Aile Mahkemesi görevi verilen Asliye Hukuk Mahkemesinde boşanma davası açılır.

2 – Hemen boşanmak istiyorum bu mümkün müdür?

Kısa bir sürede boşanmanın tek yolu eşinizle anlaşarak boşanmaktır. Bu iş biran önce bitsin diyen eşlerin aralarında anlaşma yapmaları gerekir. Ancak anlaşmalı boşanma yolu için eşlerin en az 1 yıl evli kalmış olması şartı gereklidir. 

3. Boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli midir?

Davayı açan tarafın hangi taraf olduğu, olumlu ya da olumsuz olarak dava sürecine hiçbir etki yapmaz. Burada önemli olan iddia edilen konuların ispatıdır. İspat şekilleri ve iddiaların temellendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

4. Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanmanın farkı nedir? Anlaşmalı boşanma hangi hallerde mümkündür?

Anlaşmalı boşanmada, eşlerin en ince ayrıntısına kadar bütün konularda anlaşmaları gerekmektedir. Eşler arasında hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolüne tazminat, mal paylaşımı, varsa çocukların velayeti, ziynet eşyalarının paylaşımı, nafaka, soyadı gibi konularda varılan anlaşma maddeleri yazılmalıdır. Evliliklerinde 1 yılını doldurmamış eşlerin her ikisinin de istemesi durumunda dahi anlaşmalı boşanma davası açmaları mümkün değildir.

Çekişmeli boşanma, tarafların boşanma ya da boşanmadan kaynaklanacak tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi konularda anlaşamadıkları veya 1 yılını doldurmayan evliliklerde söz konusudur.

5. Boşanma davaları ne kadar sürer?

Mahkemelerin iş yoğunluğu, dava dosyasındaki deliller yani boşanma sebeplerinin ispatına göre değişir. Ancak genel olarak anlaşmalı boşanma davaları ilk duruşmada biter. Çekişmeli boşanma davaları ise dinlenecek şahit sayısına ve dosyanın iyi takip edilip edilmediğine göre daha uzun sürede biter. Çekişmeli boşanma davaları 12 – 30 ay arasında bitmektedir.

6. Boşanma davasında avukatımın olması zorunlu mudur? Avukat tutmazsam sonuca etkisi eder mi?

Aslında hiçbir davada avukat tutmak zorunluluğu yoktur. Davacı ya da davalı olan kişiler avukat tutmadan da dava ve işlerini takip edebilir. Ancak davayı vekalet vererek bir avukat ile takip etmek önemlidir. Hukuki olarak yargılama usulü açısından avukatın sahip olduğu bilgi ve tecrübe kişilere fayda sağlar.

Anlaşmalı boşanma davalarında dahi yapılacak hatalar davanın reddedilmesine sebep olabilir. Avukatlar mevzuatı çok iyi bildiğinden ve tecrübeli olduklarından kanuni hiçbir boşluk bırakmadan davanızın takipçisi olur.

7. Eşim bana çekişmeli boşanma davası açmış. Dava dilekçesini aldım, ne yapmalıyım ?

Birincisi; eşinizin boşanma dilekçesine süresi içinde cevap vermeniz gereklidir. Bu süre size yapılan tebligat tarihinden itibaren işlemeye başlar. Cevap verirken eşinizin iddia ettiği olayların gerçek olup olmadığını belirtmeniz, kendi iddialarınıza yer vermeniz gerekir. Boşanmak isteyip istemediğiniz, tazminat, nafaka ve varsa çocuğun, çocukların velayetini isteyip istemediğiniz belirtilmelidir.

İkincisi; boşanma mahkemesine delil ve tanık-şahit listesi sunmanız gerekir. Şahitlerinizin ad soyad ve adreslerini bir liste ile mahkemeye sunmanız çok önemlidir.

Süresi içerisinde vermediğiniz, mazeret de sunamadığınız cevap dilekçesi için boşanma davasının reddini istemiş sayılırsınız. Ve mahkemede, tanık – şahit  dinletemezsiniz. Cevap dilekçesi ve delil – tanık listesi vermemeniz halinde çok ciddi hak kayıplarınız oluşabilir.

WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by