Kategori: İş Hukuku

Kategori: İş Hukuku

Kaç yıl geriye dönük maaşımı alabilirim?
10 Mayıs 2022 İş Hukuku cemakyazi

Eksik ödenen ya da hiç ödenmeyen maaşlarınızı kaç yıl geriye dönük olarak alabileceğinizi merak ediyorsanız, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32.maddesi sorunuza cevap verecektir. Maaş alacakları için zamanaşımı süresi 5 yıl olarak düzenlenmiştir. Eksik maaşlarımı da talep edebilir miyim? Evet, eksik ödenmiş maaşlarınızı da 5 yıl geriye dönük olarak talep edebilirsiniz. Örneğin 2023 yılında olduğumuzu düşünerek

Detaylar
İşçilik ücret alacaklarında zaman aşımı ne kadardır?
10 Mayıs 2022 İş Hukuku cemakyazi

İşçilik alacaklarında zamanaşımı 4857 sayılı İş Kanunu 32. maddesinde yer almaktadır. Buna göre ücret alacaklarında zamanaşımı 5 yıl olarak düzenlenmiştir. İşçilik ücret alacağında zamanaşımı ne zaman duracaktır? İşçilik ücret alacağı, işverenden hukuki olarak talep edilme tarihinden itibaren 5 yıl geriye dönük olarak istenebilecektir. Örneğin dava açıldığında zamanaşımı duracaktır. Başka bir deyişle dava yıllarca sürmüş olsa

Detaylar
Atakent İşçi Avukatı
26 Nisan 2022 İş Hukuku cemakyazi

İşçi avukatı – iş hukuku avukatı İyi bir işçi avukatı – iş hukuku avukatında olması gereken özellikler nelerdir? En iyi işçi avukatı – iş hukuku avukatı nasıl olmalıdır? İşçilik alacaklarına ilişkin davanın açılmasından, iddiaların ispatına kadar bir çok aşamada tecrübeye, güncel kararların araştırılmasına, işçinin durumunun hukuk düzenindeki krşılığının bulunmasına ihtiyaç vardır. En iyi işçi avukatı

Detaylar
İşçi avukatı – iş hukuku avukatı
26 Nisan 2022 İş Hukuku cemakyazi

İyi bir işçi avukatı – iş hukuku avukatında olması gereken özellikler nelerdir? En iyi işçi avukatı – iş hukuku avukatı nasıl olmalıdır? İşçilik alacaklarına ilişkin davanın açılmasından, iddiaların ispatına kadar bir çok aşamada tecrübeye, güncel kararların araştırılmasına, işçinin durumunun hukuk düzenindeki krşılığının bulunmasına ihtiyaç vardır. En iyi işçi avukatı – iş hukuku avukatı sürekli aynı

Detaylar
İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
16 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İş Kazasının Tespiti Davası Nedir? Kimler tarafından, hangi durumlarda açılabilir? İş Kazası nedir? Hangi olaylar iş kazası sayılır? 5510 sayılı yasanın 13. Maddesi; “İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve

Detaylar
İŞ KAZASINA DAYALI MADDİ – MANEVİ TAZMİNATI DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
16 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

İŞ KAZASINA DAYALI MADDİ – MANEVİ TAZMİNATI DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İş Kazasına Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir? Kimler tarafından, hangi durumlarda açılabilir? İş Kazası nedir? Hangi olaylar iş kazası sayılır? 5510 sayılı yasanın 13. Maddesi; “İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından

Detaylar
SGK KURUM İŞLEMİNİN – ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
9 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

SGK KURUM İŞLEMİNİN – ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatı, geçmiş dönemlerden beri birçok kez değişikliğe uğramış, geçmişte uygulanan kanunlar sıkça yürürlükten kaldırılarak yeni kanunlar ihdas edilmiştir. Bu nedenle sosyal güvenlik mevzuatı dağınık ve karışık bir vaziyettedir. Sosyal güvenlik mevzuatıyla getirilen yükümlülüklerin tespiti güç ve uzmanlık

Detaylar
İŞE İADE DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
9 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

İŞE İADE DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İşe İade Davası Nedir? Kimler tarafından, hangi durumlarda açılabilir? İşe İade Davasının Hukuki Niteliği İşe İade davası, iş akdinin haklı neden olmaksızın iş veren tarafından feshedilmesi durumunda, işçinin işvereni aleyhine feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesi talebiyle açılan, dava sonucunda verilecek hükümle işe iadenin sonuçlarına

Detaylar
İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
9 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İşçilik Alacağı Davası Nedir? Kimler tarafından, hangi durumlarda açılabilir? İşçilik Alacağı Davasının Hukuki Niteliği Hizmet sözleşmesi; temel olarak işçinin işverenine karşı iş görme edimini, işverenin ise karşılığında ücret ödeme edimini üstlendiği özel bir sözleşmedir. İşçilik alacağı davası, İşçi – İşveren ilişkisinden, kısaca hizmet akdinden kaynaklı

Detaylar
HİZMET TESPİTİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
7 Mart 2022 İş Hukuku cemakyazi

HİZMET TESPİTİ DAVASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Hizmet Tespiti Davası Nedir? Kimler tarafından, hangi durumlarda açılabilir? Hizmet Tespiti Davasının Hukuki Niteliği Hizmet Tespiti Davası, bir işveren nezdinde sosyal sigorta kanunları çerçevesinde çalışan işçinin sigorta primlerinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda işçi tarafından işveren aleyhine açılan, sigortalı çalışmaların tespiti ve eksik

Detaylar
WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by