Kategori: İş Hukuku

Kategori: İş Hukuku

Küçükçekmece işçi avukatı işçi alacakları
3 Mart 2021 İş Hukuku cemakyazi

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2016/35996 E.  ,  2020/18383 K. Haklı da olsa iş aktini fesheden taraf lehine ihbar tazminatına hükmedilemez. T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/16382 E.  ,  2020/5163 K. İşçinin çalışma arkadaşına “hayvan” diye bağırması ve durumun hem işverene hem de karakola intikal ettmesi, işverence haklı fesih sebebidir. T.C.

Detaylar
Küçükçekmece işçi avukatı işçi fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade davası açmalıdır.
17 Mayıs 2020 İş Hukuku cemakyazi

İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava açması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, resen dikkate alınması gerekir. T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/24304 K. 2017/15324 T. 10.10.2017 * İŞE İADE İSTEMİ ( Davacıya Gönderilen

Detaylar
WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by