Kategori: Kat Mülkiyeti Hukuku

Kategori: Kat Mülkiyeti Hukuku

Apartman dairesinin bedeli karşılığı devri dava dilekçe örneği
28 Ekim 2022 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Toplu yapılarda bir bağımsız bölümün KMK’nda yer alan ahlaka uygun olmayan hallerde kullanımı neticesinde diğer kat maliklerine devri istenebilmektedir. Bu davalar karmaşık davalar olması nedeniyle mutlaka bir avukat aracılığı ile takip edilmesi gerekir. Bu şekildeki bir apartman dairesinin bedeli karşılığı diğer daire sahiplerine devri mümkündür. Aşağıda yer alan dilekçe örnek dilekçe olup fikir vermesi amacıyla

Details
Davalının bağımsız bölümüne düşen masrafların tahsili dava dilekçe örneği
28 Ekim 2022 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

KMK kapsamında her daire sakininin ortak giderlere katılma yükümlülüğü vardır. Ancak bu durumun aksi halinde diğer daire sakinleri tarafından masraflara katılmayan daire sahibine karşı dava açılmak suretiyle ortak giderlerin tahsili istenebilir. Aşağıda yer alan dilekçe örnek dilekçe olup fikir vermesi amacıyla sizlerle paylaşılmaktadır. Dava açma durumunda mutlaka bir avukat aracılığıyla hukuki iş ve işlemlerinizi takip

Details
Kat Mülkiyet Kanunu’na aykırı fiil nedeniyle ihtarat dava dilekçe örneği
28 Ekim 2022 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Bilindiği üzere kat maliklerinin Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri vardır. Kat maliklerinin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için mahkemeye başvurma durumu söz konusu olabilmektedir. Apartman ya da site yöneticisi gerekli bildirimleri yapmasına rağmen, kat maliklerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde dava açma zorunluluğu doğacaktır. Bu takdirde Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı hareket neticesinde ilgiliye ihtarat yapılması için

Details
Apartmana yönetici atanması dava dilekçe örneği
Image 28 Ekim 2022 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Ortak giderlerin karşılanması ve ortak alanların bakımının sağlanabilmesi toplu yapılarda önem arz eder. Bilindiği üzere Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında site apartman gibi ortak yaşam alanlarında yönetim kurulunun oluşturulması gerekmektedir. Ancak kimsenin yönetici olmak istemediği durumlarda mahkemeden yönetici atanması talep edilmek zorunda kalınacaktır. Aşağıda yer alan örnek dilekçe kat malikleri kurulu toplantısının yapılmasına rağmen yönetim kurulunun

Details
Apartmana yönetici tayin edilmesi dava dilekçe örneği
28 Ekim 2022 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Bilindiği üzere Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında apartman ve sitelerin ortak giderlerinin idare edilebilmesi için yöneetim kurulu oluşturulmakta, kat malikleri kurulu tarafından yönetim kurulu seçilmektedir. Ancak özellikle yöneticilerin göreve devam etmemesi, taşınması ya da vefatı gibi durumlarda apartman yöneticisiz kalabilmektedir. Bu durumda ortak alanların bakımı ve ortak alanların giderleri kat maliklerince takip edilme zorunluluğu doğmaktadır. Ancak

Details
SİTE YÖNETİCİSİ AVUKATA VEKALET VERİRKEN HANGİ BELGELER GEREKİR
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Site yöneticisi avukata vekalet vereceği esnada, yönetici seçildiğine dair kararı da noterliğe ibraz etmek zorundadır. Öncelikle site yönetimi adına İMZA SİRKÜLERİ çıkarılması gerekir; İmza sirküleri çıkarmak için: -Yönetici seçiminin olduğu genel kurul karar defteri, -Faaliyet belgesi, vergi numarası ( Site Yönetim Planı’nın bulundurulması iyi olacaktır.) İmza sirküleri çıkarıldıktan sonra, imza sirkülerinde yetkili görünen kişilerce avukat

Details
KAT MALİKLER KURULUNUN ONAYINI ALMADAN AVUKATA VEKALET VEREBİLİR Mİ?
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

SİTE YÖNETİCİSİ HANGİ İŞLER İÇİN AVUKATA VEKALET VEREBİLİR SİTE YÖNETİCİSİ KAT MALİKLER KURULUNUN ONAYINI ALMADAN HANGİ İŞLER İÇİN AVUKATA VEKALET VEREBİLİR? Öncelikle site yöneticisinin yetkili olduğu her hukuki işlem için avukata genel dava vekaletnamesi verebilir. Ancak, KMK’da yer alan 20.maddenin c bendi ve 35.maddenin i bendinde belirtilen işler avukat vasıtasıyla yerine getirilebilir. KMK’da yer alan

Details
ATAKENT KİRACININ AİDAT BORCUNU ÖDEMEK
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere kiracı ve ev sahibi ortak gider olarak tanımlanan aidat alacaklarından MÜTESELSİLEN sorumludurlar. Dolayısıyla ev sahibi olarak kiracınızın ödemediği aidat borçlarını ödemek zorundasınız. Ancak kiracınızın aidat borçlarını ödemiş olmanız halinde bu tutarları faiziyle birlikte kiracınızdan talep etme hakkına sahipsiniz. Eğer böyle bir durumda kaldıysanız bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Details
KÜÇÜKÇEKMECE KİRACININ AİDAT BORCUNU ÖDEMEK
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere kiracı ve ev sahibi ortak gider olarak tanımlanan aidat alacaklarından MÜTESELSİLEN sorumludurlar. Dolayısıyla ev sahibi olarak kiracınızın ödemediği aidat borçlarını ödemek zorundasınız. Ancak kiracınızın aidat borçlarını ödemiş olmanız halinde bu tutarları faiziyle birlikte kiracınızdan talep etme hakkına sahipsiniz. Eğer böyle bir durumda kaldıysanız bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Details
KİRACININ AİDAT BORCUNU ÖDEMEK
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere kiracı ve ev sahibi ortak gider olarak tanımlanan aidat alacaklarından MÜTESELSİLEN sorumludurlar. Dolayısıyla ev sahibi olarak kiracınızın ödemediği aidat borçlarını ödemek zorundasınız. Ancak kiracınızın aidat borçlarını ödemiş olmanız halinde bu tutarları faiziyle birlikte kiracınızdan talep etme hakkına sahipsiniz. Eğer böyle bir durumda kaldıysanız bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Details