Kategori: Kat Mülkiyeti Hukuku

Kategori: Kat Mülkiyeti Hukuku

SİTE YÖNETİCİSİ AVUKATA VEKALET VERİRKEN HANGİ BELGELER GEREKİR
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Site yöneticisi avukata vekalet vereceği esnada, yönetici seçildiğine dair kararı da noterliğe ibraz etmek zorundadır. YETKİLERİN KAPSAMI Site yöneticisi yönetim faaliyetleri kapsamında vereceği avukat vekaletnamesinde 634 sayılı KMK’da yer alan yetkilere ilişkin genel dava vekaleti verebilir. KMK’da yer alan 20.maddenin c bendi ve 35.maddenin i bendinde belirtilen işler avukat vasıtasıyla yerine getirilebilir. KMK’da yer alan

Detaylar
SİTE YÖNETİCİSİ HANGİ İŞLER İÇİN AVUKATA VEKALET VEREBİLİR SİTE YÖNETİCİSİ KAT MALİKLER KURULUNUN ONAYINI ALMADAN HANGİ İŞLER İÇİN AVUKATA VEKALET VEREBİLİR?
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Öncelikle site yöneticisinin yetkili olduğu her hukuki işlem için avukata genel dava vekaletnamesi verebilir. Ancak, KMK’da yer alan 20.maddenin c bendi ve 35.maddenin i bendinde belirtilen işler avukat vasıtasıyla yerine getirilebilir. KMK’da yer alan diğer hususlarda hukuki bir yola başvurulacaksa vekaletnamenin geçerliliği mahkeme hakimince re’sen değerlendirilecek, dava ehliyetinin bulunup bulunmadığı denetlenecektir. Yukarıda sayılan KMK maddeleri

Detaylar
ATAKENT KİRACININ AİDAT BORCUNU ÖDEMEK
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere kiracı ve ev sahibi ortak gider olarak tanımlanan aidat alacaklarından MÜTESELSİLEN sorumludurlar. Dolayısıyla ev sahibi olarak kiracınızın ödemediği aidat borçlarını ödemek zorundasınız. Ancak kiracınızın aidat borçlarını ödemiş olmanız halinde bu tutarları faiziyle birlikte kiracınızdan talep etme hakkına sahipsiniz. Eğer böyle bir durumda kaldıysanız bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Detaylar
KÜÇÜKÇEKMECE KİRACININ AİDAT BORCUNU ÖDEMEK
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere kiracı ve ev sahibi ortak gider olarak tanımlanan aidat alacaklarından MÜTESELSİLEN sorumludurlar. Dolayısıyla ev sahibi olarak kiracınızın ödemediği aidat borçlarını ödemek zorundasınız. Ancak kiracınızın aidat borçlarını ödemiş olmanız halinde bu tutarları faiziyle birlikte kiracınızdan talep etme hakkına sahipsiniz. Eğer böyle bir durumda kaldıysanız bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Detaylar
KİRACININ AİDAT BORCUNU ÖDEMEK
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere kiracı ve ev sahibi ortak gider olarak tanımlanan aidat alacaklarından MÜTESELSİLEN sorumludurlar. Dolayısıyla ev sahibi olarak kiracınızın ödemediği aidat borçlarını ödemek zorundasınız. Ancak kiracınızın aidat borçlarını ödemiş olmanız halinde bu tutarları faiziyle birlikte kiracınızdan talep etme hakkına sahipsiniz. Eğer böyle bir durumda kaldıysanız bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Detaylar
KİRACIMIN ÖDEMEDİĞİ AİDAT BORÇLARINI ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere kiracı ve ev sahibi ortak gider olarak tanımlanan aidat alacaklarından MÜTESELSİLEN sorumludurlar. Dolayısıyla ev sahibi olarak kiracınızın ödemediği aidat borçlarını ödemek zorundasınız. Ancak kiracınızın aidat borçlarını ödemiş olmanız halinde bu tutarları faiziyle birlikte kiracınızdan talep etme hakkına sahipsiniz. Eğer böyle bir durumda kaldıysanız bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Detaylar
KİRACI YERİNE EV SAHİBİNDEN AİDAT ALINABİLİR Mİ?
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere kiracı ve ev sahibi ortak gider olarak tanımlanan aidat alacaklarından MÜTESELSİLEN sorumludurlar. Başka bir ifadeyle site yönetimi aidat alacaklarını ister kiracıdan isterse de ev sahibinden tahsil etme hakkına sahiptir. Eğer kiracınız aidat borçlarını ödemediyse, ev sahibi olarak siz ödemek zorunda kalabilirsiniz. Yine de belirtmek gerekir ki bu borç kiracınıza

Detaylar
SİTE YÖNETİM ŞİRKETİ AİDAT İCRA TAKİBİ YAPABİLİR Mİ?
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Profesyonel site yönetim şirketleri iki farklı yolla yönetim görevi yapmaktadırlar. 1-Sözleşme ile yönetim hizmeti alınması 2-Yönetici olarak atanmaları Yönetici tarafından sözleşme ile hizmet alınan profesyonel yönetim şirketleri aidat alacakları için icra takibi yapamazlar. Yönetici olarak atanmış profesyonel site yönetim şirketleri aidat alacakları için icra takibi yapabilirler.

Detaylar
AİDATIMI ÖDEMEDİM YÖNETİM ŞİRKETİ DAVA AÇABİLİR Mİ? İCRA TAKİBİ YAPABİLİR Mİ?
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Aidat olarak da tanımladığımız ortak giderler kat malikleri ya da taşınmazı kiralayan kişilerce müteselsilen sorumlu olarak ödenmek durumundadır. Ancak site yönetiminin icra takibi yapma yetkisi olup olmadığı, yönetim şirketinin seçilmiş ya da atanmış olma durumuna göre farklılık gösterir. SÖLEŞME İLE HİZMET ALINAN YÖNETİM ŞİRKETİ Toplu yapının sözleşme ile hizmet aldığı yönetim şirketi yöneticinin kanuni yetkilerini

Detaylar
SİTE YÖNETİM ŞİRKETİNİN TARAF EHLİYETİ VAR MIDIR?
2 Aralık 2021 Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Bu sorunun cevabını verebilmek için profesyonel site yönetim şirketinin yönetime ilişkin hangi usulle çalıştığının incelenmesi gerekir. Profesyonel site yönetim şirketi “yönetici” olarak atanmış olabileceği gibi, yönetim tarafından sözleşme ile hizmet alınan bir yapı şeklinde de olabilmektedir. YÖNETİM ŞİRKETİNDEN SÖZLEŞME İLE HİZMET ALINMASI Sözleşme kapsamında işleri yerine getiren yönetim şirketi bir nevi sorumlu müdürdür. Yasada yöneticiye

Detaylar
WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by