HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Av. Cem AKYAZI 1984 Lüleburgaz doğumludur.

Ortaokulu Tekirdağ Anadolu Lisesi, liseyi ise Tekirdağ Fen Lisesi‘nde tamamlamıştır.

Boğaziçi Üniversitesi‘nden İlköğretim Matematik ve Fen Öğretmenliği olarak çift anadalda mezun olmuştur.

Daha sonrasında ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden (Tam Burs+Başarı Bursu+Sıralama Bursu) Hukuk Fakültesi Diploması almıştır.

Son altı yılı devlette olmak üzere, on bir yıllık öğretmenlik geçmişinden sonra avukatlığa başlamıştır.

“Her olay farklı açılardan başkaca görüneceği üzere, bir avukat da olaylara farklı açılardan bakılmasını sağlar. Her ele aldığımız dosyada farklı açılar keşfedebilmeyi, hukuki araştırmalar yaparak alternatifler üretebilmeyi hedefleriz. “

Av. Cem AKYAZI

Av. Cem AKYAZI aynı zamanda arabulucular siciline kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır.

“Olayın bir yanını anlatmakla yetinmesi, onun avukatlık eğitimi görmesinden ileri gelir, yoksa doğuştan yalancı olduğunu sanmayın.”

Bernard Shaw

“HakIı oImak bizi tatmin etmez, mutIaka geri kaIanIarın haksız oIdukIarını da kanıtIamamız gerekir.”

WiIIiam HazIitt
WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by