KIDEM TAZMİNATI

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem Tazminatı, iş sözleşmesinin işçi ve işveren tarafından kanunda belirtilen hallerde fesih edilmesi halinde ya da işçinin ölümü halinde işveren tarafından ödenir.

Kıdem tazminatının sigortalılık sürelerine göre hesaplanması söz konusu olsa da, gerek süre açısından gerek alınan ücret açısından işverence yapılmış yanlış beyanlar kolaylıkla ispat edilebilir.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Evlenme Nedeni ile İşten ayrılan kadın kıdem tazminatı alabilir mi?

İşçi, söz konusu iş yerinde en az 1 yıl çalışmış ise ve evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işten ayrılmış ise, bu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Evliliğinin üzerinden süre geçmesi, bildirim yapılması, evliliğin gerçekleşme tarihi gibi hususlara çok dikkat edilmesi gerekir.

Askerlik nedeni ile işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İş sözleşmesinin askerlik nedeni ile sona ermesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.

Emekli olup işten ayrılan işçi Kıdem Tazminatı alabilir mi?

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla, veya sigorta prim ödeme gün sayısını dolduran işçi veya yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi dolduran işçi bu nedenlerden dolayı işten ayrılıyor ise ve en az 1 yıllık kıdemi var ise kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreler dikkate alınarak hesaplanır. Burada önemle belirtmek gerekir ki,bazı işverenler işçileri sigortasız çalıştırabilmekte veya sigortaya bildirimini daha sonra yapabilmektedir. Ancak önemli olan işçinin fiilen işe başladığı tarihtir.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması ve kanunda sayılan şekillerde iş akdinin sona ermiş olması gerekmektedir.İşçinin kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için 30 günlük ücret ödenecektir. Bu ücret, işçinin en son almış olduğu ücret üzerinden hesaplanacaktır. Yani 5 senedir iş yerinde çalışan bir işçi, işe girdiği yıldan sonra maaşına zam gelmiş ise, 5 yıllık kıdem tazminatı hesaplanırken en son aldığı ücret dikkate alınacaktır.

Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır.

Kıdem Tazminatına faiz işler mi? Kıdem Tazminatında faiz hesaplaması nasıl olur?

Eğer işçi işten ayrılırken haklı olmasına rağmen kıdem tazminatını alamamış ise, işçi öncelikle arabulucuya başvuracaktır. Arabuluculuk sürecinde de anlaşamaz ise dava yolu ile tazminatını alabilecektir. Kıdem tazminatında faiz, mevduata uygulanan en yüksek faizdir.

Faiz iş akdinin sonlanmasından itibaren başlayacaktır.

Aynı işverenin değişik işyerlerinde çalışma durumunda Tazminat Alınabilir mi?

Bu durum günlük hayatta karşımıza çıkan problemlerdendir. Ancak işçi, işverenin değişik işyerlerinde kesintisiz ve aralıksız çalışmışsa kıdemi, kesintisiz bir şekilde hesaplanacak ve aynı iş yerinde çalışmış gibi tazminatı hesaplanacaktır.

İş sözleşmesini fesih eden işçi sonradan ayrılmaktan vazgeçip çalışmaya devam ederse kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

İşçi istifa dilekçesi sunmuş olsa dahi, sonradan çalışmaya devam etmeye karar vermiş ise ve işveren de bu durumu kabul etmiş ise söz konusu fesih geçersiz hale gelecektir. İşçinin kıdem tazminatı hesaplanırken aralıksız olarak hesaplanıp kendisine ödenecektir

İşyeri sahibi değişmiş ise, iş yeri devir edilmiş ise, devir alan işveren, işçilerin tazminatından sorumlu mudur?

İşyerinin el değiştirmesi veya devir edilmesi halinde, devir alan yeni işveren, işçilerin tazminatlarından sorumludur. Bu durumda tazminat yine kesintisiz çalışılmış gibi hesaplanacak ve işçiye ödenecektir. Yeni işveren isterse, kendisinden önceki tazminatlar için eski işverene ödediği rakamı rücu edebilecektir.

İş veren ölümü halinde tazminatları kim öder?

İş veren ölmüş ise, işçilerin tazminatları işverenin mirasçılarından talep edilir.

WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by