Küçükçekmece işçi avukatı işçi alacakları

Küçükçekmece işçi avukatı işçi alacakları
3 Mart 2021 Yorum Yok İş Hukuku cemakyazi
Businessman, builder, nurse, architect. Isolated over white background

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi        

2016/35996 E.  ,  2020/18383 K.

Haklı da olsa iş aktini fesheden taraf lehine ihbar tazminatına hükmedilemez.

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2016/16382 E.  ,  2020/5163 K.

İşçinin çalışma arkadaşına “hayvan” diye bağırması ve durumun hem işverene hem de karakola intikal ettmesi, işverence haklı fesih sebebidir.

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi        

2016/1217 E.  ,  2019/10496 K.

İşçinin işyerine ait bilgisayardan ‘cinsel içerikli sitelere’ girmesi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, haklı fesih sebebidir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

2015/16933 E.

2017/19050 K.

Doğum yapan kadın işçiye süt izni kullandırılmaması halinde, kadın işçi süt izni ücretini %50 zamlı isteyebilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

2016/1912 E.

2019/1235 K.

İş yerinde merdivenlerden düşen işçinin topuklu ayakkabı giyiyor olması iş kazası olduğu gerçeğini değiştirmez.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi

2019/3234 E.

2020/2115 K.

Sigortalı işçinin iş yerinde kalp krizi beyin kanaması geçirmesi iş kazasıdır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

2016/4795 E. , 2019/4008 K.

Günde yedi buçuk saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Haftalık 45 saatlik yasal çalışma süresinin aşılmamasının önemi yoktur.

Haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamış olsa da, dünde yedi buçuk saati aşan çalışmalar için fazla mesai ücreti ödenmelidir.

T.C YARGITAY 9.HD

Esas: 2009/44819

Karar: 2010/5302

Karar Tarihi: 01/03/2010

Işverene büyü yapmak iş akdinin feshi geçerli nedene dayanır.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/18207

Karar Numarası: 2020/6369

İş koşulları değişen bir işçinin sekiz ay kadar çalışmaya devam etmesi, değişikliği zımnen kabul ettiği anlamına gelmez.

Yargıtay 9 H.D. 2018/10718 E. 2019/559 K.

Whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır.  

Yargıtay 9. Hukuk dairesi Esas No:2016/9899

Karar No:2019/21877

Karar Tarihi:09.12.2019

3 gün işe gelmeyip son gün için rapor kullanan işçinin sosyal medyada raporlu günde düğünde olduğuna ilişkin görüntüleri üzerine tazminat hakkının olmadığına karar verdi. 

T.C. Yargıtay 9. HD

Esas: 2016/26145

Karar: 2020/11957

K.T.: 14/10/2020

Özet: İşverenin, işçiye kullandırdığı yıllık ücretli iznin hak edilenden fazla olduğu öne sürülerek karşılığında parasal iade talep etmenin yasal bir dayanağı yoktur.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi

Esas No : 2017/5462

Karar No : 2017/10822

İşçinin giymek zorunda olduğu iş

yeri kıyafetlerini hatırlatıldığı hâlde

giymemekte ısrar etmesi sonucu

işveren tarafından yapılan fesih,

haklı fesihtir.

9. HD E: 2010/ 35202, K: 2012/ 42961

Hafta tatili kesintisiz kullandırılmak zorundadır. Hafta tatilindeki 1 saatlik çalışma dahi hafta tatilinin kesintiye uğraması olup bu 1 saatlik çalışmada davacı, hafta tatili ücretine tam olarak hak kazanır.

9. HD E: 2017/13991 , K: 2020/1751

Hafta tatili pazar günüdür. Bu genel kural mutlak

nitelikte olmayıp hafta tatili izninin pazar günü dışında da kullandırılması mümkündür.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/6932

Karar No: 2019/16945

İşçinin işyerine ait araç ve malzemeleri özel işlerinde

kullanması doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı olduğundan yapılan fesih haklı nedene dayalı fesihtir.

T.C YARGITAY 9.HD

Esas: 2018/10718

Karar: 2019/559

İŞÇİLERİN WHATSAPP GRUBUNDA ALDIKLARI PRİMİ

BEĞENMEDİKLERİNE YÖNELİK YAZIŞMALARINI ELE GEÇİRİP ONLARI TAZMİNATSIZ KOVAN İŞVERENİN BU DAVRANIŞI “YAZIŞMALARIN KİŞİSEL VERİ NİTELİĞİNDE OLMASINDAN ÖTÜRÜ” HAKSIZ FESİHTİR.

T.C DANIŞTAY 12.D

Esas: 2016/7995

Karar: 2017/154

EVLİ OLAN OKUL MÜDÜRÜNÜN AYNI OKULDA BULUNAN VE BEKAR OLAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İLE İLİŞKİSİNİN OLMASINDAN ÖTÜRÜ MESLEKTEN ATILMASI KİŞİNİN ÖZEL HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETMİŞTİR.

About The Author

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by