SİTE YÖNETİCİSİ AVUKATA VEKALET VERİRKEN HANGİ BELGELER GEREKİR

SİTE YÖNETİCİSİ AVUKATA VEKALET VERİRKEN HANGİ BELGELER GEREKİR
2 Aralık 2021 Yorum Yok Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Site yöneticisi avukata vekalet vereceği esnada, yönetici seçildiğine dair kararı da noterliğe ibraz etmek zorundadır.

YETKİLERİN KAPSAMI

Site yöneticisi yönetim faaliyetleri kapsamında vereceği avukat vekaletnamesinde 634 sayılı KMK’da yer alan yetkilere ilişkin genel dava vekaleti verebilir. KMK’da yer alan 20.maddenin c bendi ve 35.maddenin i bendinde belirtilen işler avukat vasıtasıyla yerine getirilebilir. KMK’da yer alan diğer hususlarda hukuki bir yola başvurulacaksa vekaletnamenin geçerliliği mahkeme hakimince re’sen değerlendirilecek, dava ehliyetinin bulunup bulunmadığı denetlenecektir.

Yukarıda sayılan KMK maddeleri dışındaki hukuki işlemlerin avukat tarafından yapılabilmesi için kat malikleri kurulunca özel yetki gerektiren vekaletname gerekecektir.

About The Author

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by