Araç Değer Kaybı

Araç Değer Kaybı
araç değer kaybı
Araç Değer Kaybı: Trafik kazası sonucunda, aracınızda meydana gelen hasar ve sonraki aşamasında ise hasarın giderilmesinden dolayı ortaya çıkan değer kaybının çeşitli parametreler ve kurumlarca belirlenmiş rakam ve yapılan hesaplamalarla Araç Değer Kaybı farkının ortaya konulmasıdır. Bu farkı kazada kusurunuzun olmaması durumunda karşı tarafın sigorta şirketinden talep edebilirsiniz.
Avukat olmayan bir kişinin ya da firmanın sizin adınıza talepte bulunması mümkün değildir. Bu açıdan vekilliğinizi yapacak kişinin avukatlardan başkaca kişiler olmaması, hak kaybına uğramamanız ve aldatılmamanız açısından önem sağlar.
165.000 km’yi geçmeyen araçlarınızın 2 seneye kadar tüm trafik kazalarında araç değer kayıplarınız size ek bir masraf çıkartmadan geri ödenebilmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus aracınızın 10 yaşından küçük olması, daha önce aynı yerden kaza yapmamış olmanız.
Araçlarınızın değer kaybını öğrenmek ve geri almak için bizi arayın;

Araç değer kaybı hangi şartlarda oluşur?

  • Aracınızın değer kaybını alabilmeniz için öncelikle kazada haklı taraf olmalısınız. Kazayı yapan taraf aracının değer kaybını talep edemez.
  • Değer Kaybı başvurularının iki yıllık zamanaşımı vardır ve bu süre içerisinde eğer başvuru yapılmazsa kazazede bu hakkını yitirir.
  • Kazayı yapan tarafın araç sigortası olmalıdır. Trafiğe çıkan her sürücüde olduğunu varsaydığımız sigortası yok ise haksız olan kişi bizzat ödemeyi yapmakla yükümlüdür.
  • Değer kaybını alabilmeniz için aracınızın kilometresi 165.000’den fazla olmamalıdır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı davaları için belirlenecek olan paranın yani Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır? sorusunun cevabını vererek konuyu bağlayacak olursak;

Öncelikle ekspertiz çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalar esnasında bilirkişiler aracın 2. El piyasasındaki kazadan önceki değerini, aracın yaş ve kilometresini, onarım geçmişinde araçta kullanılan parça ve bu süreçteki diğer faktörleri (tamir yaptırılan servis gibi), kaza sonrası hasar gören parçaların araç için ne kadar önemli ve değerli olduğu, yapılan boya işlemleri ve aracın daha önceki kazalardan bulunan tamir & parça değişim geçmişini hesaba katarak kusurlu taraftan talep edilmesi gereken parayı ortaya çıkarırlar.

Burada sigorta şirketlerinin de katkısıyla adli süreçlerin içine girilmeden kusuru fazla olan tarafın, diğer tarafta oluşan hasarı sigorta poliçeleri kapsamında karşılaması kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Hoş bir genelleme olmasa da ülkemizde trafiğe aktif olarak katılan bireylerin birçoğu bu durumları en az bir kere tecrübe ediyor. Bu da ister istemez ülkemizde araç kullanan bireylerin kaza sonrası prosedürler hakkında belli bir birikime sahip olmasını sağlıyor. Bu birikim neticesinde de (ölüm ve yaralanma olmayan kazalarda) trafik kazaları sonucu oluşan maddi hasarların giderilmesi artık bir polemik veya tartışma konusu olmaktan çıkmış durumda.

GENEL ŞARTLAR

1. En önemli kıstas 165.000 km sınırıdır. Hazine müsteşarlığının belirlediği sigorta genel şartlarına göre kilometre esas alınarak araç değer kaybı hesaplanmaktadır. Bu hesaba göre 165.000 km’yi geçse dahi değer kaybı sıfır (0) olarak çıkmaktadır. Kilometre hesabına göre kilometre göstergesi ilk 15.000 km’de ise değer kaybı yüksek çıkmaktadır. Aracın kilometre’si 100.000’in üzerin olunca değer kaybı gittikçe azalmakta ve 165.000 km’yi geçince artık değer kaybı alınamamaktadır.

2. Araç yaşı önemli değilse de 10 yaşını geçmiş araçlarda değer kaybı düşük çıkabilmektedir.

3. Aracın hasar gören parçanın aynı bölgesinden daha önceden *işlem yapılmamış olması gerekiyor. Aynı bölgeden kazası varsa sonraki kazadan değer kaybı alınamamaktadır.

4. Araç satış gerçekleşmiş olsa dahi kaza yaptığı tarihte ruhsat sahibi kim ise değer kaybını kaza tarihindeki araç sahibi alabilmektedir. Kısacası aracın el değiştirmesi değer kaybı alınmasına engel değildir.

5. Değer kaybında zaman aşımı 2 yıl olup kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde değer kaybı alınır. Şayet kazanız polis tutanaklı ve yaramalı bir kaza ise bu takdirde süreye uzayabilmektedir.

6. Değer kaybı almış olsanız bile yeterli seviyede değer kaybı alınmadı ise fark bedeli için dava yoluyla tekrardan değer kaybı farkı alınabilmektedir.

7. Değer kaybı ile hasar bedeli aynı olmak zorunda değildir. Genellikle hasar miktarı yüksek olurken değer kaybı daha düşük olmaktadır. Çünkü hasar gören parçalardan hasar parası alınırken, değer kaybı onarım gören belirli parçalardan alınabilmektedir.

8. Değer kaybı; Ayna, Far, Cam, Silecek, Tampon ve Mekanik Aksamdan alınmazken daha çok kaporta aksamı dediğimiz Kapılar, Çamurluklar, Direk, Şase, Marşpiyel, Havuz, Panel, Bagaj Kapağı, Kaput gibi Metal Kaporta aksamından alınabilmektedir.

9. Kaportaki onarım değişim gören parçalardan değer kaybı alınabilmektedir.

10. Değer kaybı alınacak olan aracın kazada kusursuz olması ve kısmî kusurlu olması gerekmektedir. Söz gelimi % 50 oranında dağıtılan kusur oranında değer kaybı % 50 olarak alınabilmektedir.

11. Değer kaybı kazaya karışan karşı taraftaki kusurlu aracın trafik poliçesinden alınabilmektedir.

12. Karşı tarafın trafik poliçesinden talep edebileceğiniz hasar ve değer kaybı tutarı, trafik sigortasının teminat tutarı ile sınırlıdır.

13. Değer kaybı olarak alınan bedel TRAMERE HASAR KAYDI OLARAK işlememektedir.

14. Ağır Hasar Kaydı olan araçlarda değer kaybı alınamamaktadır.

Araç Değer Kaybı Hesaplandıktan Sonra Nasıl Tazmin Edilir?

Türkiye’de araç kullanan kişilerin birçoğu halen bazı haklarından habersiz durumda. Bu haklardan en bariz olanı ise araç değer kayıplarının karşılanmasının gerekliliği. Ancak şunu belirtmeliyiz ki bu konuda sigorta şirketleri – tabiri caizse – süreçleri yokuşa sürüyor. Bu anlamda araç değer kaybı davaları bahsi geçen adli süreçlerin genelini kapsıyor. Hepimizin bildiği gibi bir araç herhangi bir kaza sonucu hasar alıp akabinde tamir gördüğünde dış görünüşü ve belki fonksiyonları orijinalini aratmayacak kadar iyi hale getirilse de bir aracın geçmişine işlenen hasar kaydı otomatik olarak aracın 2. El satış piyasasındaki değerini düşürüyor. Ancak araç değer kaybı davası açılmak suretiyle tamir bedeline ek olarak aradaki bu değer kaybını da tahsil etmek mümkün.Bunu yapmak için aracın geçirdiği kaza üstünden 2 yıldan fazla geçmemiş olması gerekir. Bununla birlikte araç değer kaybı davaları sigorta şirketlerine açılacağı için kazada kusurun çoğuna sahip olan tarafın bir trafik sigortası bulunması gerekir şayet kişinin herhangi bir sigortası bulunmuyorsa bireysel dava açmak da mümkündür. Ek olarak, kazada kusurlu bulunan tarafın araç değer kaybı davası açabileceği herhangi bir durum söz konusu değildir.

WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by