Kategori: Miras

Kategori: Miras

ortaklığın giderilmesi avukat küçükçekmece izale-i şuyu
23 Ekim 2022 Miras cemakyazi

Ortaklıpın giderilmesi, diğer ismiyle izale-i şuyu davalarında tecrübeli avukatlarla çalışmak hem sürecin hızlı ilerlemesi hem de yapılacak satışın mevzuata aykırı olmaması ve iptal olmaması açısından önem arz etmekteir. İzale-i şuyu, ortaklığın giderilmesi ana çalışma alanlarımızdan olup, Türkiye’nin birçok ilinde ortaklığın giderilmesi, izale-i şuyu dava süreçlerini yönetmekteyiz. Uzman avukat kadromuz; Avukat Mücahit Ahmet Tumbul, Avukat Dilan

Details
Vasiyetnamenin şeklen iptali istemi davaları
22 Ekim 2022 Miras cemakyazi

Vasiyet türünün öngörüldüğü şekilde yapılmaması durumları ile karşılaşılabilmektedir. Vasiyet ehliyetinden yoksunluğun olması halinde de vasiyet yapılması söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda vasiyetnamenin iptali davasının açılması gerekmektedir. Başka bir deyişle şekil şartlarına uyulmadan ya da vasiyetin ehliyet nedeniyle geçersiz olması gereken hallerde vasiyetin iptali için dava açılması gerekmektedir. Vasiyet kendiliğinden iptal olmamakta, yukarıda sayılan gibi bir

Details
Miras ortaklığına temsilci atanması istemi davaları
22 Ekim 2022 Miras cemakyazi

Miras mallarının yönetimi, birçok mirasçının üzerinde hakkı olması nedeniyle pek sağlıklı olmayabilir. Böyle durumlarda mirasa temsilci atanması ve sevk ve idaresinin bu miras temsilcisi nezdinde yapılması istenebilmektedir. Mirasçıların arasından bir temsilci seçilebileceği gibi dışarıdan bir temsilci de atanabilir. Buradaki amaç mirasçıların yararına olacak şekilde mirasın idare edilmesidir. Ancak paylaşmanın ardından mirasa bir temsilci atanamaz. Mirasın

Details
Miras sebebiyle istihkak davaları
22 Ekim 2022 Miras cemakyazi

Terekeye dahil olması gereken fakat terekeye aidiyeti kanunen olmayan malların tekrar terekeye dahil edilmesine ilişkin davalardır. Terekeden mal saklayan, terekeye ait olması gereken bir malı tereke dışında tutmaya çalışan mirasçılara ya da üçüncü kişilere karşı açılan davalardır. Başka bir deyişle bir kişi diğer kişinin mirasçılık sıfatına itiraz etmesiyle istihkak davası açılacaktır. Saklanan miras paylarının çıkarılması

Details
Miras denkleştirme davası
22 Ekim 2022 Miras cemakyazi

Miras payında denkleştirme davaları, miras bırakanın sağlığında, mirasçılarından birine ya da birkaçına miras payına mahsuben verdiği mal ya da malların terekeye geri döndürülmesini amaçlayan davalardır.. Başka bir deyişle murisin sağlığında mirasçısının miras payına karşılık olarak verdiği malın tekrar terekeye döndürülmesi davalarıdır. Mirasta denkleştirme olur mu? Murisin sağlığında mirasçısına kazandırdığı mallar terekeye geri döner. burada önemli

Details
miras tenkis davası
22 Ekim 2022 Miras cemakyazi

Murisin saklı payları zedeleyecek şekilde ölüme bağlı tasarrufları ya da sağlar arasında olan tasarruflara ilişkin bir dava çeşididir. Tenkis davalarında amaç saklı payına tecavüz edilen, saklı payı zedelenen mirasçının saklı payına kavuşmasıdır Tenkis davaları yenilik doğuran davalardandır. Saklı pay ise mirasçıların muris tarafından dahi dokunulamayan miras paylarını ifade etmektedir.

Details
İBK 1.4.1974 nedir?
22 Ekim 2022 Miras cemakyazi

İBK (İçtihadı Birleştirme Kararı) 01.04.1974 -1/2 kararında da ifade ettiği üzere “Bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamış olduğunun gerçekleşmiş bulunması halinde, saklı pay sahibi olsun veya olmasın, miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılarının, görünürdeki satış sözleşmesinin, BK

Details
Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları
22 Ekim 2022 Miras cemakyazi

İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 01.04.1974 -1/2 kararında da ifade ettiği üzere : “Bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamış olduğunun gerçekleşmiş bulunması halinde, saklı pay sahibi olsun veya olmasın, miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılarının, görünürdeki satış sözleşmesinin, BK

Details
Mirasçılık belgesinin iptali ve yenisinin verilmesi istemi
22 Ekim 2022 Miras cemakyazi

Mirasçılık belgesinin gerçek durumu yansıtmaması gibi durumlarda, mirasçılığına veya miras payına yapılan müdahalenin önlenmesi amacıyla ilgilisi tarafından dava açılmak zorundadır. Amaç gerçeğe uygun bir mirasçılık belgesi verilmesidir. Öncelikle de mirasçının veraset belgesinde gösterilmemiş olması, gösterilmişse de payların hatalı olması, mirasçı olmayan kişi ya da kişilerin mirasçılık belgesinde yer almaları, yahut mirasçı olanların mirasçılık belgesinde yer

Details
Mirasçılık belgesi verilmesi
22 Ekim 2022 Miras cemakyazi

Bilindiği üzere mirasçılarının, mirasçılık durumunu bir belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Mirasçılık belgesi mirasçılık sıfatı ve mirasçılık hakkının kanıtlanması için verilen bir belgedir. Sulh Hukuk Mahkemeleri ya da noterler tarafından verilmektedir. Bu belgenin aksi her türlü delil ile iddia edilebilir. Eğer noterler tarafından verilen bir mirasçılık belgenin aksinin kanıtlanması söz konusuysa Sulh Hukuk Mahkemeleri iptal için

Details