Category: İcra Hukuku

Category: İcra Hukuku

Özel üniversite, vakıf üniversitesi yaz okulu ücretleri geri alınabilir mi?
11 Mayıs 2020 Borçlar Hukuku,Ceza Hukuku,Hukuk Muhakemeleri Kanunu,İcra Hukuku,Medeni Hukuk,Tazminat Hukuku cemakyazi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2013/6535 E. 2013/9400 K. Özel üniversiteler yaz okulu için ayrı bir ücret alamaz. Alınan ücretler, sebepsiz zenginleşme hükümlerine tabi olup öğrenciye iadesi gerekir. Küçükçekmece avukat, başakşehir avukat, halkalı avukat, atakent avukat, boşanma avukatı, en iyi boşanma avukatı küçükçekmece işçi avukatı

Details
Davacının başka bir mahkemede tanık olması
11 Mayıs 2020 Arabuluculuk,Borçlar Hukuku,Ceza Hukuku,Gayrimenkul Hukuku,Hukuk Muhakemeleri Kanunu,İcra Hukuku,İdare Hukuku,Medeni Hukuk,Şirketler Hukuku,Tazminat Hukuku,Ticaret Hukuku,Vergi ve İdare Hukuku cemakyazi

Davacının başka bir mahkemede tanık olarak verdiği ifadesindeki beyanları kendisini görülen mahkemede de bağlar. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/23101 E. 2019/4081 K. Davacının başka bir mahkemede tanık olarak verdiği ifadesindeki beyanları kendisini görülen mahkeme de bağlar. Küçükçekmece avukat, başakşehir avukat, halkalı avukat, atakent avukat, boşanma avukatı, en iyi boşanma avukatı

Details
TAVZİH NEDİR? TAVZİH DAVASI
22 Mart 2020 Borçlar Hukuku,Ceza Hukuku,Gayrimenkul Hukuku,İcra Hukuku,İdare Hukuku,Medeni Hukuk,Şirketler Hukuku,Tazminat Hukuku,Ticaret Hukuku,Vergi ve İdare Hukuku cemakyazi

Mahkemece verilen hükmün yeteri kadar açık olmaması, uygulanmasında tereddüt uyandırması ya da birbirine aksi fıkralar içermesi durumunda taraflar kararın açıklanmasını yani tavzihi istenebilir. Bir mahkeme kararında yer alan hataların taraflardan birinin ya da mahkeme tarafından düzeltilmesi tashih olarak adlandırılır. Açıkça anlaşılamayan bir durumun açıklanması ya da aydınlatılmasına tavzih denir. Hukuki bir terim olarak Hukuk Muhakemeleri

Details
İCRA TAKİP, İCRA TAKİBİ İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
13 Mart 2020 Borçlar Hukuku,İcra Hukuku cemakyazi

BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ İCRA DAİRESİNDEN MUHABERE YOLUYLA DA İCRA İTİRAZ DİLEKÇENİZİ SUNABİLİRSİNİZ. İlamsız İcra Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği TC …………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: 201    /…Esas BORCA İTİRAZ EDEN (BORÇLU ADI-SOYADI )          : ……………….……………. (TCK. No: ………………………….) ADRESİ             : ………………………………………………………………………                         ……………………………………………………………… ALACAKLI          : …………………………………………………………….. ADRESİ             : ………………………………………………..                         ……………………………………………………… TEBELLÜĞ TARİHİ: …../…./201… (ilgili yazının size tebliğ edildiği tarih) KONU               : Ödeme emrine itiraz ettiğimizin bildirilmesidir. AÇIKLAMALAR    : Yukarıda esas numarası

Details
İcra borcumu ödemezsem hapse girer miyim? icra borcunu ödememe cezası nedir?
11 Mart 2020 İcra Hukuku cemakyazi

Mevcut kanunlarımıza göre borcun ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanmamaktadır . Ancak icra borcunu ödeyeceğinize dair, icra taahhüdü, ödeme taahhütü, icra ödeme sözleşmesi imza ettiyseniz bu durumda 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılabilirsiniz. Yine de belirtmek gerekir ki, icra taahhüdü imza ettiyseniz de taahhüdünüzün geçerlilik şartlarını taşıması gerekmektedir. İcra taahhüdünüzün icra dairesinde memur nezdinde imza

Details
İcra taahhüdü, ödeme sözleşmesini ihlal ettim, ne olur? Ne yapmalıyım? Cezası nedir?
11 Mart 2020 İcra Hukuku cemakyazi

İcra takibi, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. Eğer eve hacze de gelindiyse durum özellikle sosyal anlamda kriz boyutuna ulaşır. Genellikle anneler tarafından icra taahhüdü (ödeme sözleşmesi) düzenlenmesiyle eve hacze gelinmesinin önüne geçilmeye çalışılır. İcra taahhüdüne uymayarak ödemeleri yapmazsanız bunun 3 aya kadar tazyik hapsi şeklinde bir müeyyidesi vardır. Ancak bu aşamada dahi birçok noktada

Details
İcra taahhüdü (ödeme şartı sözleşmesi) nedir? İcra dairesinde imzalatılan ödeme sözleşmesi.
11 Mart 2020 İcra Hukuku cemakyazi

İcra takiplerinde, özellikle haciz baskısı altında, borçlu kişilerce imza edilen icra taahhüdü nedir? Ödeme şartı sözleşmesi olarak da anılır. Öncelikle bilmeniz gereken, icra taahhüdü borcun ödeneceğine dair bir sözleşmedir. İcra dairelerindeki memurların nezdinde düzenlenmesi gerekmektedir. İcra taahüdüne uymayan borçluya hapis cezası da verilebilmektedir. Ancak icra taahhüdünde bulunduysanız mutlaka hapis cezası alacağınız anlamına gelmez. Türkiye Cumhuriyet

Details