SİTE YÖNETİCİSİ HANGİ İŞLER İÇİN AVUKATA VEKALET VEREBİLİR SİTE YÖNETİCİSİ KAT MALİKLER KURULUNUN ONAYINI ALMADAN HANGİ İŞLER İÇİN AVUKATA VEKALET VEREBİLİR?

SİTE YÖNETİCİSİ HANGİ İŞLER İÇİN AVUKATA VEKALET VEREBİLİR SİTE YÖNETİCİSİ KAT MALİKLER KURULUNUN ONAYINI ALMADAN HANGİ İŞLER İÇİN AVUKATA VEKALET VEREBİLİR?
2 Aralık 2021 Yorum Yok Kat Mülkiyeti Hukuku cemakyazi

Öncelikle site yöneticisinin yetkili olduğu her hukuki işlem için avukata genel dava vekaletnamesi verebilir. Ancak, KMK’da yer alan 20.maddenin c bendi ve 35.maddenin i bendinde belirtilen işler avukat vasıtasıyla yerine getirilebilir. KMK’da yer alan diğer hususlarda hukuki bir yola başvurulacaksa vekaletnamenin geçerliliği mahkeme hakimince re’sen değerlendirilecek, dava ehliyetinin bulunup bulunmadığı denetlenecektir.

Yukarıda sayılan KMK maddeleri dışındaki hukuki işlemlerin avukat tarafından yapılabilmesi için kat malikleri kurulunca özel yetki gerektiren vekaletname gerekecektir.

About The Author

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp'dan yaz.
WhatsApp 'dan ulaşabilirsiniz.
Powered by